Få adgang til kapital via hurtiglån

Der er forskellige former for lånetyper, som det er én muligt at optage idag. Et lån, når begrebet anvendes i en sammenhæng der involverer transkationer med ét eller flere forskellige pengemidler, involverer altid kapitalbevægelser mellem mindst to bankkonti. Et lån, forstået således, er dermed altid betinget af et særligt lovligt forhold mellem dén, der udsteder penge, og dén, der ønsker disse penge udstedt til sig. I økonomisk jargon betegnes dette med begreberne kreditor (også kaldet låneren) og debitor (også kaldet låntageren). Disse to betegnelser kan også kaldes for roller. Det er de i den forstand, at der kun kan foretages lån mellem to juridiske personer, dvs. nogle der er defineret som værende underlagt gældende lovgivning og som følgelig  er strafbare.

 

De juridiske personer, mellem hvem en transaktion i form af lån finder sted, kan være alt fra to virksomheder, til to konkrete personer med et dertilhørende personnummer. Vi skal i denne sammenhæng beskrive hvordan et lån kan optages af en juridisk person med personnummer, altså hvordan enhver mand eller kvinde der er i besiddelse af en bankkonto kan optage et lån. Der er dog ikke tale om et regulært banklån i denne henseende, men derimod dét, der går under betegnelse hurtig lån.

 

Hvad der er særpræget for et hurtiglån som låntype

Skal man forstå hvilke muligheder en låntype af denne art tilbyder låntageren, er det nødvendig kort at nævne de betingelser, der normalt indebærer optagelse af lån via banker – de sædvanligvis største udbyder af lån på det globale kapitalmarked idag. Når en person har sin konto registreret hos en bank, har vedkommende dermed registreret sig hos en privat virksomhed. Private banker, der tilbyder låneydelser til deres kunder, er ligesom alle andre virksomheder drevet af det overskyggende mål om profitmaksimering. Hvad dette betyder for de kunder, der begærer et lån hos deres bank, er at der stilles visse væsentlige krav fra bankens side, i henhold til om det kan betale sig for banken at låne penge til kunden. Dette, i bankvæsenets egen terminologi, kaldes en kredtivurdering, undertiden også omtalt som dét at vurdere kundens kreditværdighed. Dette skal forstås som en vurdering, der beror på, om borgeren er i stand til at betale det pågældende tilbage, via de genstande som kan omsættes til penge. Det er denne præmis, som forskellige andre kapitalvirksomheder, såsom dem tilbyder hurtiglån, ikke sætter.

 

Et hurtiglån er derfor analogt med et regulært banklån i den henseende, at der er tale om kapitaltransaktioner mellem konti. Dog stiller hurtiglånsudbyderne ikke de samme krav som bankerne i henseende til kreditværdighed, hvilket betyder, at de forskellige lån, som låntageren begærer, ikke er reguleret via de aktiver som vedkommende besidder. Det gør det således umiddelbart nemmere at optage lånet, og endvidere at optage flere forskellige lån, da der er flere forskellige udbydere på det tilgængelige marked. Dét, der derimod kan adskille hurtiglån fra banklån, er den pågældende rente og tilbagebetalingsaftale, der indgås. Dette kan variere i stor stil. Derfor gør man klogt i at sætte sig ind i vilkårene på forhånd.